Een laboratorium bouwen of renoveren?
PrinzenAdvies begeleidt van haalbaarheidsstudie tot ingebruikname

Advies op het gebied van laboratoriumhuisvesting:
– haalbaarheidsstudie
– Programma van Eisen
– ontwerp, basic design
– laboratoriuminrichting en specifieke apparatuur
– toetsing van plannen in initiatief-, ontwerp- of besteksfase

Wilt u een nieuw laboratorium bouwen of een bestaand laboratorium vernieuwen of uitbreiden?
PrinzenAdvies kan u hierbij helpen.

Vanuit een analyse van de werkprocessen in laboratoria adviseer ik ruimtebehoefte, technische voorzieningen en bouwproces. Hierbij staat de optimalisering van de werkprocessen centraal.
De juiste ruimtecondities en efficiënte, flexibele laboratoriuminrichting in een veilige context zijn nodig voor een goed werkend laboratorium.
In mijn bedrijfsbrochure staat uitgebreide info hierover Flyer PrinzenAdvies

APK voor uw laboratorium

De APK is een quick scan waarin getoetst wordt op:
• Veiligheid
• Kwaliteit
• Ruimtegebruik
• Energiegebruik
• Onderhoud
Voor meer info: download de brochure apk-voor-uw-lab
Stuur een mail naar info@prinzenadvies.nl en geef aan wanneer u een gratis intakegesprek wilt.

Waarvoor kunt u mij inschakelenRob Prinzen


 • – bepalen ruimtebehoefte
  – opstellen functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen
  – ontwikkelen ruimteconcepten
  – in kaart brengen van ruimte-eisen en onderzoeksapparatuur
  – aansturen ontwerpteam
  – toetsing voorlopig of definitief ontwerp; bewaking uitrol PvE
 • – opstellen ruimte-indeling, tekeningen
  – opstellen inrichtingstekeningen
  – inventarisatie onderzoeksapparatuur en technische voorzieningen
  – vertegenwoordiger van gebruiksorganisatie bij ontwerp- en bouwproces
  – testprotocollen t.b.v. ingebruikname; acceptatietesten
 • – opstellen ruimteconcepten
  – toetsing voorlopig of definitief ontwerp aan PvE
  – specificatie van bouwkundige en technische voorzieningen/installaties
  – opstellen inrichtingstekeningen
  – uitwerken en aanbesteden laboratoriuminrichting