Haalbaarheidsstudies

COCI (2007, 2008, 2011)

Vanuit het COCI (Centre for Open Chemical Innovation) is gevraagd een businessplan voor een aantal centrale locaties op te stellen. Ik heb in samenwerking met Berenschot de huisvestingscomponent van de businessplannen bepaald.
In 2011 zijn voor twee locaties (Chemelot te Geleen en Sabic te Bergen op Zoom) de plannen uitgewerkt voor concrete investeringsinitiatieven. Beide initiatieven zijn met subsidie van COCI en regionale overheden thans operationeel.

MSD (Sheringh-Plough, Organon)(2009)

Huisvestingsstudie naar de ruimtebehoefte en vestigingsmogelijkheden van de QA-afdeling.
De huidige afdeling is op diverse locaties gesitueerd. Gestreefd wordt naar een centralisatie van deze dienst.
In een variantenstudie zijn de mogelijkheden benoemd.
Door de overname van Sheringh-Plough door MSD en de wijziging van de strategische visie is dit project niet gerealiseerd.

Vrije Universiteit, Amsterdam; B├Ęta-faculteiten (2007)

Ingeschakeld als expert op het gebied van laboratoriumhuisvesting. De vastgoeddienst van de VU wilde weten in hoeverre nieuwbouw invloed heeft op de kwaliteit van het onderzoek. In een aantal modellen is getoond hoe de samenwerking tussen medewerkers, en daarmee de synergie binnen het onderzoek kan worden verbeterd door de opzet van de huisvesting.

Biopartner, beoordeling investeringsaanvragen (2005-2006)

Ingeschakeld als expert op het gebied van laboratoriumhuisvesting. Het ministerie van EZ vroeg advies met betrekking tot de toekenning van subsidies in het Biopartnerprogramma. Ik heb de huisvestingscomponent van de plannen voor het starten van verzamelgebouwen voor medisch-technische bedrijven beoordeeld.
Opdracht uitgevoerd in samenwerking met Berenschot.