Projecten

Voor vele laboratoriumgebouwen heb ik het Programma van Eisen – zowel functioneel, ruimtelijk als technisch – opgesteld. Vaak ben ik daarna betrokken geweest bij de vertaling van het Programma van Eisen tot een gebouwconcept en ontwerp. Deze betrokkenheid liep soms door tot de begeleiding van de aanschaf van de vaste inrichting, de inhuizing en ingebruikname.
Voor een aantal hoogwaardige laboratoria begeleid ik momenteel de uitwerking van technische installatie. Daarop aansluitend ben ik betrokken bij de commissioning en validatie van het gebouw.
Bij een aantal grote projecten heb ik intensief meegewerkt: de Rijksuniversiteit Groningen (Centrum voor Levenswetenschappen, Linnaeusborg) en de Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voet gebouw). Bij deze projecten heb ik in samenwerking met de gebruikersorganisatie de inrichting van de laboratoria en alle voorzieningen daarvoor bepaald en de realisatie ervan begeleid.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de afronding van een aantal hoogwaardige laboratoria voor RIVM en ErasmusMC. Daarbij was ik intermediair tussen opdrachtgever en aannemer bij het oplossen van technische knelpunten. Tevens heb ik de commissioning en validatie gecoördineerd.

Bij een aantal projecten heb ik huisvestingsstudies gedaan: Océ Venlo, MSD Organon en Universiteit Maastricht.
Daarnaast heb ik meegewerkt aan het opstellen van businessplannen en haalbaarheidsstudies voor startersgebouwen en science parken.

Opdrachtgevers
– Universiteiten (ik heb gewerkt aan projecten voor bijna alle universiteiten in Nederland en in België)
– Onderzoeksinstellingen (TNO, RIVM)
– Ziekenhuizen: productieapotheek, laboratoria
– Bedrijfsleven(o.a. Incotec, Sonneborn, Koopman International)

Via het menu hiernaast is aanvullende informatie van de projecten beschikbaar.