Recente projecten

Genzyme, België, 2016

Ontwerp van de uitbreiding van QC-gebouw
– procesanalyse, opstellen flowschema
– structuurontwerp
– equipment: autoclaaf, laboratoriummeubilair

Ziekenhuizen Vietnam, 2015 – 2016

Uitwerken ontwerp van laboratoria (klinische chemie, hematologie, microbiologie, pathologie):
– analyse ruimtebehoefte
– voorstel voor indeling
– voorstel te gebruiken apparatuur

Sonneborn Amsterdam, 2015 – 2016

Sonneborn heeft een productieplant voor vaseline in Amsterdam. Voor de afdeling QC en R&D is vernieuwing van het laboratorium nodig.
Prinzen Advies heeft het indelingsvoorstel uitgewerkt tot een werkomschrijving voor uitvoerende partijen en een raming van de kosten van de verbouwing opgesteld.
Begeleiding aanschaf labmeubilair.

Farmaceutisch bedrijf België, 2014-2015

In opdracht van adviesbureau Talboom PharmaChem de opzet van het QC-laboratorium van een farmaceutisch productiebedrijf geadviseerd.
Kernpunten van het advies: in kaart brengen logistieke stromen, bepalen ruimte-indeling.

Erasmus MC; realisatie Cyclotrongebouw, 2015-2016

Advisering bij het oplossen van knelpunten bij de HVAC-installatie van dit gebouw.
Na deze interventie heb ik het projectmanagement ondersteund.
Inmiddels is het project opgeleverd en loopt de testfase van de gebruiksapparatuur.

DNV-GL, herinrichting gebouw 50, 2015

Op verzoek van de gebruikers heb ik een quick scan van het ontwerp gedaan. Daarin enkele verbeterpunten benoemd.
Bij de ingebruikname bleek de werking van enkele zuurkasten niet goed. De oorzaak werd gevonden en verbeteringen zijn door de leverancier aangebracht.

Incotec Enkhuizen, 2014 – 2015

Incotec is gespecialiseerd in het bewerken van zaden. Voor de afdeling R&D is dringend nieuwe huisvesting nodig.
Voor de herhuisvesting wordt gebruik gemaakt van bestaande mobiele units. Ik heb het programma van Eisen hiervoor opgesteld. Met de gebruikers zijn ruimtebehoefte, logistiek en de technische eisen bepaald. Vervolgens zijn per ruimte indelingstekeningen gemaakt en is een voorstel voor de indeling van het gebouw gemaakt.
Dit voorstel wordt door architect en installateur uitgewerkt.

Radboud Universiteit Nijmegen, 2014

Quick scan haalbaarheidsstudie uitbreiding Huygens gebouw.
De faculteit FNWI heeft een sterke groei doorgemaakt. Onderzocht is welke behoefte aan laboratoriumruimten er is en op welke wijze deze het best gerealiseerd kan worden.

Erasmus MC, realisatie biocontainment faciliteit, 2013 – 2015

Betrokken bij audit over de implementatie biosafety-voorzieningen vanaf initiatief tot en met realisatiefase.
Technische ondersteuning bij besluitvorming over biosafety-voorzieningen en detailengineering in realisatiefase.

RUG faculteit FWN, 2014 – 2015

Ingeschakeld als deskundige op het gebied van laboratoriumhuisvesting om huisvestingsbehoefte te toetsen.
Vervolgens heb ik als laboratoriumexpert het ontwerpteam ondersteund. Verantwoordelijk voor het opstellen van de ‘labstempels’, het raamwerk voor de inpassing van de laboratoriumruimten.

Spronck Laboratorium, 2011 – 2014

Projectadviseur bij de afronding van dit hoogwaardige laboratorium voor microbiologisch onderzoek.
Manager van de validatie van de gebouwinstallaties.
De Rijksgebouwendienst heeft voor het RIVM een laboratorium op het hoogste biologische veiligheidsniveau (BSL-3 en BSL-4) gerealiseerd. Ik ben namens de Rijksgebouwendienst ingeschakeld geweest als specialist op het gebied van biosafety en validatie bij de afronding en ingebruikname van dit zeer specifieke gebouw.

RIVM X