Recente projecten

Farmaceutisch Producent (2017 – heden)

Het opstellen een haalbaarheidsonderzoek en een PvE voor het QC-laboratorium voor deze producent (ca. 1.000 m²).
De QC-werkzaamheden vinden momenteel op diverse locaties in Nederland plaats. Met dit laboratorium op GMP-niveau dienen de controles te voldoen aan de richtlijnen die in de farmacie van toepassing zijn.

Nij Geertgen en Nij Barrahûs (2016 – heden)

Deze twee klinieken voor vruchtbaarheidsonderzoek hebben onlangs de vergunning verkregen voor het verrichten van alle fases bij een IVF-behandeling. Om dit te faciliteren dient in de gebouwen een aantal ruimten aangepast en opgewaardeerd te worden tot schone werkruimte.
Betrokken als adviseur voor het opstellen van de indeling en omschrijving van de benodigde aanpassingen. Aansluitend selectie en aansturing van de uitvoerende partijen tot en met oplevering en kwalificatie.

Onderzoeksinstituut Nederland (2017)

Enkele onderzoeksgroepen worden de komende jaren binnen Nederland verhuisd, en samengevoegd met andere groepen. Hiervoor heb ik het PvE van de laboratoria opgesteld, waarbij onder meer hoogwaardige onderzoeks-apparatuur.

Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2016 – heden)

Het opstellen van een PvE incl. functionele indelingstekeningen. Vervolgens betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp in samenwerking met de architect en technisch adviseur.
Opstellen van bestek van het labmeubilair.

Producent Kindervoeding (2016 – 2017)

Het opstellen van een PvE en haalbaarheidsstudie voor het QC en R&D laboratorium van dit bedrijf (3.000 m²).
Dit sterk groeiende bedrijf heeft op korte termijn behoefte aan uitbreiding van de genoemde afdelingen. Voor het opstellen van het PvE heb ik de processen in kaart gebracht en efficiëntieverbeteringen voorgesteld.
Voor de bepaling van de ruimtebehoefte zijn indelingstekeningen opgesteld.
In een volumestudie is aangegeven hoe de structuur van het nieuwe gebouw zou kunnen zijn. Tevens is dit bedoeld als input voor de locatiekeuze.

Genzyme Sanofi, België (2016 – 2017)

Ontwerp van de uitbreiding van QC-gebouw
– procesanalyse, opstellen flowschema
– structuurontwerp
– equipment: autoclaaf, laboratoriummeubilair

Ziekenhuizen Vietnam (2015 – 2016)

Uitwerken ontwerp van laboratoria (klinische chemie, hematologie, microbiologie, pathologie):
– analyse ruimtebehoefte
– voorstel voor indeling
– voorstel te gebruiken apparatuur

Erasmus MC; realisatie Cyclotrongebouw (2015 – 2016)

Advisering bij het oplossen van knelpunten bij de HVAC-installatie van dit gebouw.
Na deze interventie heb ik het projectmanagement ondersteund.
Inmiddels is het project opgeleverd en loopt de testfase van de gebruiksapparatuur.