Een laboratorium bouwen of renoveren?
PrinzenAdvies begeleidt van haalbaarheidsstudie tot ingebruikname

Advies op het gebied van laboratoriumhuisvesting:
– Haalbaarheidsstudie
– Programma van Eisen
– Ontwerp, basic design
– Laboratoriuminrichting en specifieke apparatuur
– Toetsing van plannen in initiatief-, ontwerp- of besteksfase

Wilt u een nieuw laboratorium bouwen of een bestaand laboratorium vernieuwen of uitbreiden?
PrinzenAdvies kan u hierbij helpen.

Vanuit een analyse van de werkprocessen in laboratoria adviseer ik ruimtebehoefte, technische voorzieningen en bouwproces. Hierbij staat de optimalisering van de werkprocessen centraal.
De juiste ruimtecondities en efficiënte, flexibele laboratoriuminrichting in een veilige context zijn nodig voor een goed werkend laboratorium.
In de bedrijfsbrochure staat uitgebreide info hierover Flyer PrinzenAdvies

 

Waarvoor kunt u mij inschakelenRob Prinzen


 • – bepalen ruimtebehoefte
  – opstellen haalbaarheidsstudie
  – opstellen functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen
  – ontwikkelen ruimteconcepten
  – in kaart brengen van ruimte-eisen en onderzoeksapparatuur
  – aansturen ontwerpteam
 • – opstellen ruimte-indeling, tekeningen
  – opstellen inrichtingstekeningen
  – inventarisatie onderzoeksapparatuur en technische voorzieningen
  – vertegenwoordiger van gebruiksorganisatie bij ontwerp- en bouwproces
  – testprotocollen t.b.v. ingebruikname; acceptatietesten
 • – opstellen ruimteconcepten
  – definiëren eisen van laboratoriumeisen
  – ondersteuning bij inpassing van labruimten in ontwerp
  – specificatie van bouwkundige en technische voorzieningen/installaties
  – opstellen inrichtingstekeningen
  – uitwerken en aanbesteden laboratoriuminrichting