QC-laboratoria

Farmaceutisch Producent (2017 – heden)

Het opstellen een haalbaarheidsonderzoek en een PvE voor het QC-laboratorium voor deze producent (ca. 1.000 m²).
De QC-werkzaamheden vinden momenteel op diverse locaties in Nederland plaats. Met dit laboratorium op GMP-niveau dienen de controles te voldoen aan de richtlijnen die in de farmacie van toepassing zijn.

Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2016 – heden)

Het opstellen van een PvE incl. functionele indelingstekeningen. Vervolgens betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp in samenwerking met de architect en technisch adviseur.
Opstellen van bestek van het labmeubilair.

Hieronder is het structuurplan van het nieuwe lab aangegeven.

Producent Kindervoeding (2016 – 2017)

Het opstellen van een PvE en haalbaarheidsstudie voor het QC en R&D laboratorium van dit bedrijf (3.000 m²).
Dit sterk groeiende bedrijf heeft op korte termijn behoefte aan uitbreiding van de genoemde afdelingen. Voor het opstellen van het PvE heb ik de processen in kaart gebracht en efficiëntieverbeteringen voorgesteld.
Voor de bepaling van de ruimtebehoefte zijn indelingstekeningen opgesteld.
In een volumestudie is aangegeven hoe de structuur van het nieuwe gebouw zou kunnen zijn. Tevens is dit bedoeld als input voor de locatiekeuze.

Genzyme – Sanofi, Geel België (2016 – 2017)

In samenwerking met adviesbureau Talboom opstellen van het ontwerp van de uitbreiding van het QC-gebouw. ca. 800 m² microbiologisch laboratorium. Mijn bijdrage bestond uit het uitwerken van de eisen vanuit de organisatie en het opstellen van het structuur ontwerp op basis van de logistieke stromen. Aansluitend het opstellen van inrichtingstekeningen per ruimte en het maken van bestek voor het labmeubilair.

Koopman International Amsterdam (2016)

Het opstellen van een herindelingsvoorstel voor het kwaliteitscontrole laboratorium van deze inkooporganisatie (500 m²). Ten behoeve van het indelingsvoorstel is een Programma van Eisen opgesteld.
Om de haalbaarheid van het verbouwingsproject te bepalen is een raming van de verbouwingskosten opgesteld.
Dit project is in samenwerking met CfPB verricht. Zij hebben zich gericht op de organisatorische aspecten en de werkplekbeleving.