Wat komt er kijken bij het ontwerpen van een laboratorium

Er zijn vele soorten laboratoriumruimten of ruimten waarin hoogwaardige processen plaatsvinden, die een specifieke huisvesting vergen:
– microbiologische (ML-I, ML-II en ML-III, BSL-3 en BSL-4)
– radionuclide en chemische laboratoria
– trillingsarme ruimten (nanotechnologie, elektronenmicroscopen)
– dierfaciliteiten (knaagdieren, vissen, insecten)
– plantenkweek (cellen en kassen)
– testhallen en werkplaatsen

Bij productiebedrijven zijn vaak QC-laboratoria benodigd. Hierbij vindt controle van het geproduceerde artikel plaats. Bij voeding en farmacie tevens microbiologische tests van de werkomgeving.

Bij de start van een huisvestingsproces van laboratoria zijn drie acties onontbeerlijk:
– bepalen ruimtebehoefte en classificatie van ruimten
– opstellen ruimteconcepten
– in kaart brengen van ruimte-eisen en onderzoeksapparatuur

Specificatie van eisen dient bepaald te worden gebaseerd op de meest actuele regelgeving
– safety, o.a. biosafety en radionucliden
– security
– toegangsbeleid
– opslag en distributie van gevaarlijke stoffen

diergenk1

Laborraum_Personen_4