Onderzoeksinstellingen

RIVM; High Containment Faciliteit (2011 – 2014)

De Rijksgebouwendienst heeft voor het RIVM een laboratorium op het hoogste biologische veiligheidsni-veau (BSL-3 en BSL-4) gerealiseerd. Ik werd als specialist op het gebied van biosafety en validatie namens de Rijksgebouwendienst ingeschakeld bij de afronding en ingebruikname van dit zeer specifieke gebouw.

Erasmus MC; realisatie Biocontainment faciliteit (2013-2015)

Ondersteuning van het projectmanagement over biosafety-voorzieningen en detailengineering in realisatiefase. Begeleiding commissioning. Begeleiding testfase VHP-installatie.
Betrokken bij audit over de implementatie biosafety-voorzieningen vanaf initiatief tot en met realisatiefase.

DNV-GL, herinrichting gebouw 50 (2015)

Op verzoek van de gebruikers heb ik een quick scan van het ontwerp gedaan. Daarin enkele verbeterpunten benoemd.
Bij de ingebruikname bleek de werking van enkele zuurkasten niet goed. De oorzaak werd gevonden en verbete-ringen zijn door de leverancier aangebracht.