Profit sector

Sonneborn Amsterdam (2015)

Sonneborn heeft een productieplant in Amsterdam. Voor de afdeling QC en R&D is vernieuwing van het laboratorium nodig.
Prinzen Advies werkt het indelingsvoorstel uit tot een werkomschrijving voor uitvoerende partijen en stelt een raming van de kosten van de verbouwing op.

Incotec Enkhuizen (2015)

Incotec is gespecialiseerd in het bewerken van zaden.
Voor de afdeling R&D is dringend nieuwe huisvesting nodig.
Voor de herhuisvesting wordt gebruik gemaakt van bestaande mobiele units. Ik heb het programma van Eisen hiervoor opgesteld. Met de gebruikers is de ruimtebehoefte, logistiek en de technische eisen bepaald. Vervolgens zijn per ruimte indelingstekeningen gemaakt en is een voorstel voor de indeling van het gebouw gemaakt.
Dit voorstel is door architect en installateur uitgewerkt en inmiddels gerealiseerd.

img_0009

TNO Delft; nieuwbouw Van Leeuwenhoek gebouw

Een onderzoeksgebouw voor nanotechnologie, waarin TNO en TU-Delft nauw samenwerken.
In de cleanrooms zijn ruimten met zeer trillingsarme vloeren.
Ik ben betrokken geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen en de ontwerpbegeleiding.

nano delft1      dzn_Van-Leeuwenhoek-Laboratory-by-DHV-architecten-16

MSD Oss (Sheringh-Plough, Organon)

Huisvestingsstudie naar de ruimtebehoefte en vestigingsmogelijkheden van de QA-afdeling.
De huidige afdeling is op diverse locaties gesitueerd. Gestreefd wordt naar een centralisatie van deze dienst.
In een variantenstudie zijn de mogelijkheden benoemd.
Door de overname van Sheringh-Plough door MSD en de wijziging van de strategische visie is dit project niet gerealiseerd.