Symposia

Veiligheidsaspecten bij het ontwikkelen van een nieuw laboratorium
FHI Lab Safety Event, 16 mei 2017

Bij de ontwikkeling van laboratoria staat de veiligheid centraal. Veiligheid is meer dan de bescherming tegen stoffen die vrij kunnen komen bij experimenten. Het gaat ook om bedrijfscontinuïteit, brandveiligheid, informatieveiligheid en security.
Hoe kan je deze veiligheid bevorderen door de indeling van het gebouw en de inrichting van labruimten?
Welke richtlijnen gelden hiervoor? Wat wordt er van de gebruikers verwacht?

Tot twee keer toe was de zaal vol!!

Facility Sharing
Lab for Rent, 28 juni 2017

Wat betekent Facility Sharing voor de huisvesting van uw laboratorium? Bij het bepalen van de huisvesting van laboratoria wordt gestreefd naar optimale inrichting van de processen. Hoe is dit te combineren met Facility Sharing?

Ik ben verantwoordelijk geweest voor de organisatie van twee symposia (AT Osborne) gericht op het realiseren van laboratoriumgebouwen.
In 2008 is de bouw van laboratoria in internationaal perspectief gezet door architecten en ontwerpers uit Engeland, Duitsland en België.
Laboratoriumgebouwen in internationaal perspectief; 7 november 2008

In 2011 is de ontwikkeling van science parken onder de lope genomen. Wie sturen deze parken aan, wie investeeert in laboratoriumgebouwen?
Aansluitend hierop is een aantal workshops gehouden. Een verslag hiervan is te downloaden via de link. Hierin is onder meer mijn visie op de bouw van casco-labs te vinden.
Investeren in science parken; 4 maart 2011

Publicaties

Controle van het ontwerp- en bouwproces is essentieel voor hoogwaardige projecten. Voor sommige laboratoria is validatie van het gebouw noodzakelijk – net zoals validatie van de labprocessen.
In Laboratorium Magazine is hierover in juni 2013 een artikel gepubliceerd. De inhoud van het artikel is door mij opgesteld; de redacteur heeft er een leuk verhaal van gemaakt.
Validatie van bouwproces voorkomt missers; Laboratorium Magazine, juni 2013

Mijn visie op het efficiënt en flexibel bouwen van laboratoria heb ik beschreven (samen met Herman de Bruin en Thijs Edelkoort) in een artikel, dat gepubliceerd is in Laboratorium Magazine. Hierin is genoemd op welke wijze het laboratoriumgebouw het best vormgegeven kan worden, zodat de veranderende laboratoriumprocessen zonder ingrijpende verbouwingen ingepast kunnen worden. De scheiding tussen casco en inbouw wordt benoemd en de mogelijkheden om ruimten en labmeubilair makkelijk te kunnen aanpassen. Deze ideeën zijn in een aantal projecten met succes gerealiseerd.
Flexlab: investering in de toekomst; concepten voor flexibel bouwen; Laboratorium Magazine, april 2005

Er is een aantal laboratoriumgebouwen voor starters in Nederland. De investeerder staat hierbij voor de uitdaging om een laboratoriumgebouw te realiseren, voordat bekend is wie de huurders hiervan zullen zijn. Welke ontwerpkeuzes moeten hierbij gemaakt worden, zodat de investeringskosten laag blijven, maar de mogelijkheden op een laboratoriumproces op maat te kunnen huisvesten, zonder grote investeringen. In een studie zijn twee projecten geanalyseerd.
Broedplaats voor starters; incubatoren turn-key of doe-het-zelf? Laboratorium Magazine, september 2005