Recente projecten

BKD (2018 – heden)

De BloembollenKeuringsDienst te Lisse voorziet een toename aan keuringswerkzaamheden. Met de geplande aanvullende nieuwbouw voor het laboratorium wordt hiervoor de benodigde ruimte gecreëerd. Daarbij worden tevens de werkprocessen geoptimaliseerd. De huidige kleinschalige en tijdelijke gebouwen zullen afgestoten worden.
Na het toetsen van het voorlopige huisvestingsplan is PrinzenAdvies gevraagd om het gehele bouwproject te organiseren en coördineren. Als ontwerpende partijen zijn ingeschakeld: Hoek & De Wit architecten, De Blaay Van den Boogaard (advies installaties) en Pieters Bouwtechniek. Ik ben betrokken geweest bij het conceptuele ontwerp en de uitwerking van het labmeubilair.
Inmiddels is fase 1 (nieuwbouw) uitgevoerd door Den Dubbelden (Noordwijk) en De Wilde voor de terreinwerkzaamheden.

Medio 2020 zal de renovatie van het bestaande bouwdeel afgerond zijn.

TNO Leiden (2017-heden)

Enkele onderzoeksgroepen worden de komende jaren binnen Nederland verhuisd, en samengevoegd met andere groepen. Hiervoor heb ik het PvE van de laboratoria opgesteld, waarbij onder meer hoogwaardige onderzoeks-apparatuur.
Inmiddels is de eerste fase hiervan afgerond. De hoogbouw zal 2020-2021 gerealiseerd worden.

Winclove (2018 – heden)

Winclove zal de komende jaren een nieuw gebouw realiseren om ruimte te bieden aan de groei van het bedrijf.
PrinzenAdvies is betrokken bij de laboratoria in de nieuwbouw:
– opstellen PvE, logistiekschema, basis-indeling ruimten
– inpassing in het ontwerp
Accent bij deze opdracht ligt op de microbiële aspecten van zowel onderzoek en productie als bij de totale vormgeving en inrichting van het gebouw.

Nij Geertgen en Nij Barrahûs (2016 – 2018)

Deze twee klinieken voor vruchtbaarheidsonderzoek hebben onlangs de vergunning verkregen voor het verrichten van alle fases bij een IVF-behandeling. Om dit te faciliteren dient in de gebouwen een aantal ruimten aangepast en opgewaardeerd te worden tot schone werkruimte.
Betrokken als adviseur voor het opstellen van de indeling en omschrijving van de benodigde aanpassingen. Aansluitend selectie en aansturing van de uitvoerende partijen tot en met oplevering en kwalificatie.

Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2016 – 2019)

Het opstellen van een PvE incl. functionele indelingstekeningen. Vervolgens betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp in samenwerking met de architect en technisch adviseur.
Opstellen van bestek van het labmeubilair.

Producent Kindervoeding (2016 – 2017)

Het opstellen van een PvE en haalbaarheidsstudie voor het QC en R&D laboratorium van dit bedrijf (3.000 m²).
Dit sterk groeiende bedrijf heeft op korte termijn behoefte aan uitbreiding van de genoemde afdelingen. Voor het opstellen van het PvE heb ik de processen in kaart gebracht en efficiëntieverbeteringen voorgesteld.
Voor de bepaling van de ruimtebehoefte zijn indelingstekeningen opgesteld.
In een volumestudie is aangegeven hoe de structuur van het nieuwe gebouw zou kunnen zijn. Tevens is dit bedoeld als input voor de locatiekeuze.

Genzyme Sanofi, België (2016 – 2017)

Ontwerp van de uitbreiding van QC-gebouw
– procesanalyse, opstellen flowschema
– structuurontwerp
– equipment: autoclaaf, laboratoriummeubilair