Rijksuniversiteit Groningen

cvl1

Linnaeusborg (Centrum voor Levenswetenschappen), 2001 – 2010

Als adviseur van VGI (Vastgoed en Investeringsprojecten van de RuG) gedurende 10 jaar betrokken geweest als projectadviseur. Nauw betrokken bij alle ins-and-outs.
Er zijn in de PvE-fase vele interviews gehouden met alle betrokkenen binnen de universiteit. Hierbij zijn de belangen van vraag (ruimte en technische faciliteiten) afgewogen tegen het beschikbare budget.
Gedurende het ontwerpproces heb ik de opdrachtgever ondersteund bij het vertalen van de functionele eisen naar het ontwerp. Hierbij speelde mede een rol dat het ontwerp van het gebouw zeer ambitieus is.
Gedurende de uitvoeringsfase was ik verantwoordelijk voor de aanschaf en plaatsing van de vaste inrichting (labmeubilair, klimaatkamers, plantenkweekkamer en proefdiervoorzieningen; hiertoe behoorden onder meer de kweekkamers voor knaagdieren, insecten en vissen, alsmede een aantal operatiekamers voor knaagdieren en vogels).

– Opstellen Programma van Eisen
– Beoordelen bouwkundig en installatieconcept
– Inpassen onderzoeksgroepen
– Uitwerken ruimte-eisen, ruimteboeken
– Specificeren hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen (kweekkamers, elektronenmicroscopen, dierverblijfsruimten (knaagdieren en vogels), aquariumruimten, kassen)
– Kostenmanagement
– Begeleiden uitvoering (verantwoordelijk voor vaste inrichting)

Een geweldig mooi project.

cvl6   cvl7

cvl3