Overige Universiteiten

PvE nieuwbouw Bèta Campus Leiden(2009-2010)

P1010811Als adviseur intensief betrokken geweest bij de bepaling van de huisvestingsbehoefte van de faculteit FWN ter vervanging van het Gorlaeus gebouw. De programmering betrof onder andere de PDV (proefdierverblijven) bestemd voor knaagdieren. Hierbij is onderscheid gemaakt naar diverse geclassificeerde ruimten.
De nieuwbouw wordt in een aantal fases uitgevoerd. De realisatie van de eerste fase is gestart.

 

 

Huisvestingsonderzoek Univ. Maastricht faculteit Geneeskunde (2009)

In opdracht van de Vastgoeddienst is de effectiviteit van het ruimtegebruik van de laboratoria nagegaan. De vraag was of de bestaande verdeling tussen laboratoria en kantoorruimten in de toekomst zou wijzigen. Geconstateerd werd, dat er een duidelijke verschuiving naar meer kantoorwerkplekken is te constateren; veel laboratoriumprocessen kunnen compacter worden gehuisvest o.a. door een betere samenwerking op het gebied van ruimte- en apparatuurgebruik.

Herhuisvesting Instituut Biologie in Sylvius-laboratorium, Leiden (2005-2007)

Verantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Eisen; inclusief het opstellen van indelingsvoorstellen.
Tot het programma behoorden onder meer vele kweekruimten voor planten- en insecten.
Verantwoordelijk voor aanbesteding laboratoriuminrichting.

sylviusgebouw eilandtafel met brug

 

 

 

 

 

 

Leids Universitair Medisch Centrum; nieuwbouw GMP-faciliteit (1998 – 2000)

man in flowkast  Opstellen van Programma van Eisen voor een cleanroom-faciliteit, waarin onder ML-III inperkingsniveau wordt gewerkt. Uitwerking van ruimte-indeling, projectmanagement en ontwerpbegeleiding verliepen in nauw overleg met de apotheker.
Deze GMP-faciliteit is gerealiseerd op de 11e verdieping van het LUMC.