Universiteit Maastricht

Huisvestingsonderzoek faculteit Geneeskunde (2009)

In opdracht van de Vastgoeddienst is de effectiviteit van het ruimtegebruik van de laboratoria nagegaan. De vraag was of de bestaande verdeling tussen laboratoria en kantoorruimten in de toekomst zou wijzigen. Geconstateerd werd, dat er een duidelijke verschuiving naar meer kantoorwerkplekken is te constateren; veel laboratoriumprocessen kunnen compacter worden gehuisvest o.a. door een betere samenwerking op het gebied van ruimte- en apparatuurgebruik.

Renovatie Faculteit Geneeskunde (2000 – 2002)

Opstellen Programma van Eisen en uitwerken van eisen tot indeling en inrichting van de laboratoria.
Aansluitend hierop het begeleiden van de ontwerp- en realisatiefase van de verbouwing 2e en 5e verdieping UNS50 als projectleider.

Nieuwbouw MRI-faciliteit (2010 – 2012)

Opstellen Programma van Eisen.
Begeleiding conceptontwikkeling voor de 9 Tesla MRI-faciliteit.