Gezondheidszorg

Nij Geertgen en Nij Barrahûs (2016 – heden)

Deze twee klinieken voor vruchtbaarheidsonderzoek hebben onlangs de vergunning verkregen voor het verrichten van alle fases bij een IVF-behandeling. Om dit te faciliteren dient in de gebouwen een aantal ruimten aangepast en opgewaardeerd te worden tot schone werkruimte.
Betrokken als adviseur voor het opstellen van de indeling en omschrijving van de benodigde aanpassingen. Aansluitend selectie en aansturing van de uitvoerende partijen tot en met oplevering en kwalificatie.

Ziekenhuizen Vietnam (2015 – 2016)

Uitwerken ontwerp van laboratoria (klinische chemie, hematologie, microbiologie, pathologie):
– analyse ruimtebehoefte
– voorstel voor indeling
– voorstel te gebruiken apparatuur

Medisch Centrum Alkmaar (2009)

Opstellen Programma van Eisen voor herhuisvesting van:
– productie-apotheek
– pathologisch laboratorium

A15 Apotheek, Gorinchem (2011)

Beoordelen Definitief ontwerp en kostenraming

Meander Medisch Centrum, Amersfoort (2011)

Programma van Eisen ten behoeve van BSL3 laboratorium

AMC Amsterdam (2011)

Programma van Eisen voor nieuwbouw van AIGHD.
In dit gebouw worden diverse onderzoeksgroepen vanuit AMC en daaraan gelieerde organisaties ondergebracht.

Leids Universitair Medisch Centrum; nieuwbouw GMP-faciliteit (1998 – 2000)

Opstellen van Programma van Eisen voor een cleanroom-faciliteit op BSL3-niveau. Uitwerking van ruimte-indeling.
Projectmanagement en ontwerpbegeleiding.
man in flowkast